Zapraszam na organizowane w Imielińskim Domu Kultury Warsztaty Rockowe

http://www.imrockscena.pl

Dom Kultury SMB "Imielin"
ul. Dereniowa 6, 02-776 Warszawa